×
×

Registracija

APIE RegistracijąRegistracija 2020-2021 m.m. VYKSTA nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugsėjo 26 d.Į KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos (KTU JKM) studijų programas moksleiviai priimami kiekvienais metais. Registruotis moksleiviai turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėju.

DĖMESIO! Sutarties pasirašymui būtina pateikti moksleivio asmens kodą, todėl atvykdami registruotis su savimi turėkite asmens dokumentą (KTU JKM, kaip švietimo įstaiga, turi teisę sutartyse naudoti moksleivių asmens kodus pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) 7 str. 3.4 p.).


Interneto svetainės https://jkm.ktu.edu naudotojų duomenų tvarkymo taisyklės.


 

KAS? KUR? KADA?

Registracijos vieta - Studentų g. 48A-321, 51367 Kaunas,

Registracijos laikas: 
PIRMADIENIS - 10:00 - 17:00, pietūs 12:00 - 12:45
ANTRADIENIS - 10:00 - 17:00, pietūs 12:00 - 12:45
TREČIADIENIS - 10:00 - 18:00, pietūs 12:00 - 12:45
KETVIRTADIENIS - 10:00 - 17:00, pietūs 12:00 - 12:45
PENKTADIENIS - 10:00 - 15:45, pietūs 12:00 - 12:45 
ŠEŠTADIENIS - 10:00  - 13:00 (nuo rugpjūčio 29 d.)

Informacija teikiama - tel.: (8 37) 300 615, 8610 64208, e.paštu jkm@jkm.ktu.edu

SVARBU! atvykdami dėvėkite nosį ir burną dengiančią kaukę! Laikykitės kitų uždarose patalpose taikomų saugumo priemonių!


 

REGISTRAVIMO IR SUTARTIES SUDARYMO TVARKA 

  • Į registracijos duomenų bazę įvedami stojančiojo moksleivio (toliau - Dalyvis) anketiniai duomenys (arba duomenys papildomi, jei buvo patvirtinta registracija internetu).
  • Tėvas (mama) / globėjas (toliau - Dalyvio atstovas) ir, jei reikia, stojantysis pasirašo dvišalę (arba trišalę) sutartį. Trišalė sutartis pasirašoma, jei sutarties pasirašymo dieną moksleiviui yra sukakę 14 metų. 
  • Dalyvio atstovui per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos nurodytu e.paštu atsiunčiama mokesčio už mokymąsi pirmosios įmokos sąskaita.
  • Dalyvio atstovas sumoka mokestį banko skyriuje arba perveda internetu naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema iki sutartyje nurodytos datos.
  • Sutartis galutinai apiforminama (pasirašo Universitetą atstovaujantis asmuo), kai gaunama bankų informacija apie mokesčių pavedimus. Iškilus neaiškumams, KTU JKM administracija gali paprašyti pateikti mokesčio sumokėjimą liudijantį dokumentą.
  • Dėmesio! Nesumokėjus už mokymąsi iki sutartyje nurodytos datos, stojantysis braukiamas iš sąrašų ir duomenų bazės, o į jo vietą priimamas naujas moksleivis.
  • Dalyvis ir/ar Dalyvio atstovas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gali reikalauti ištaisyti savo asmens neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, pateikęs rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (kaip nurodoma ADTAĮ 26 str. ir šios interneto svetainės naudotojų duomenų tvarkymo taisyklėse).

REGISTRACIJA INTERNETURegistracija internetu šiuo metu nevyksta. 

Norėdami užsiregistruoti, atvykite į JKM administraciją arba kreipkitės tel.: (8 37) 300 615, 8610 64208, e.paštu jkm@jkm.ktu.edu


 

Galimybė registruotis internetu padeda užsitikrinti vietą pageidaujamoje mokymo programoje. Tačiau tokia registracija nėra privaloma ir yra laikina. Per 10 darbo dienų nuo registracijos internetu reikia atvykti į KTU JKM administraciją sudaryti sutartį. Priešingu atveju registracijos internetu duomenys anuliuojami.

PASTABA! Moksleiviai, kurie KTU JKM mokėsi ankstesniais metais, pradžioje prisijungia prie svetainės su savo turimais prisijungimais ir, pakoregavę e.registracijos duomenis, pateikia. Nauji moksleiviai užpildo visus privalomus e.registracijos formos laukus ir pateikia.

Interneto svetainės https://jkm.ktu.edu naudotojų duomenų tvarkymo taisyklės.