Skip to main content

10 – 12 kl.

Programavimas C#

(PS)

Ar žinojai, kad

kalba C# buvo sukurta siekiant suderinti dvi
pagrindines programavimo kalbos savybes: greitumą, galingumą („C++“) ir kodo rašymo greitumą, paprastumą (Java)?

 

Programos trukmė


96 akad. val.

Studijų kaina 2023-2024 m. m.


732,00 Eur

Apie programą

Toliau gilink savo žinias čia, nes šioje programoje gali įsisavinti programavimo kalbos C# pradmenis, pagilinti jau turimus programavimo įgūdžius, pasiruošti tolimesnėms studijoms, jei planuoji sieti savo ateitį su programuotojo specialybe.

C# – tai visiškai objektinė kalba (kitaip nei C++), kurios pagalba galima kurti įvairaus naudojimo pobūdžio (tinklo, taikomąsias, žaidimų) programas. Čia pasirengsi būsimoms studijoms Informatikos fakultete!

Keliaukime Tavo karjeros keliu kartu!

Mokymo dalykai

„C#” kalbos pradmenys

Trukmė: 16 akad. val.


Leksika ir sintaksė

Vidiniai duomenų tipai

Reikšmių ir nuorodų tipai

Duomenų tvarkymo veiksmai

Konstantos ir vardinis tipas

Klasės ir programų šablonai

Valdymo struktūros ir masyvai

Trukmė: 16 akad. val.


Loginės sąlygos ir alternatyvų parinkimas

Vidiniai duomenų tipai

Reikšmių ir nuorodų tipai

Duomenų tvarkymo veiksmai

Daugiamačiai masyvai

Specialūs valdymo veiksmai

Pagalbiniai metodai ir klaidų kontrolė

Trukmė: 16 akad. val.


Metodai ir jų parametrai

Neprivalomi parametrai

Masyvų tipo parametrai

Polimorfiniai metodai

Rekursija

Tekstiniai duomenys ir sąrašas „List”

Trukmė: 16 akad. val.


Tekstų tvarkymo klasė „String”

Simbolių tipas „Char”

Tekstų tvarkymo metodai

Žodžių atskyrimas

Formatų eilutės

Klasė „Building Strings”

Bendrinė klasė „List”

Failai ir srautai

Trukmė: 16 akad. val.


Failų tvarkymo klasės

Tekstinių failų koduotės

Tekstinių srautų klasės

Struktūrizuotų tekstų failai

Dvejetainiai srautai

Baigiamojo projekto ruošimas

Trukmė: 12 akad. val.


Baigiamasis projektas

4 akad. val.

Programa, informacinė sistema, programinės dokumentacijos paruošimas

Pristatomas viešai, vertinamas pažymiu.

Sėkmingai baigus mokymo programą įteikiamas baigimo pažymėjimas


Programos tęstinumas

Baigus šią specializaciją, galima rinktis bet kurią kitą, kurioje dar nesimokei. Šioje programoje įgytos žinios tikrai pravers studijuojant universitete!