Skip to main content

Jaunųjų Kompiuterininkų mokykla –
– vieta, kurioje dar besimokydamas mokyklose
gali tapti KTU studentu!

IT studijos

Mąstai, kas yra technologijos? Galvoji, kaip technologijos veikia mūsų kasdienybę? Nori įsigilinti į jas, o gal — svajoji tapti mokslininku? 

Jei esi 3–12 kl. moksleivis, Tavo vieta kaip tik čia! JKM — tai savaitgalinė neformalaus švietimo mokykla, kurioje gali ne tik susipažinti su technologijomis, bet ir tapti jų ekspertu!

Kiekvienais metais siūlome rinktis iš daugiau kaip 20 mokymo programų. Norėdamas pradėti tyrinėti technologijas, čia rasi viską: kompiuterinio raštingumo pradmenis, paprastąjį ir sudėtingąjį grafinį dizainą, programavimą daugiau negu 5 kalbomis, bei daugelį kitų programų, kuriose galėsi mokytis įvairių IKT gudrybių bei įgūdžių.

Besimokydamas JKM įgysi ne tik technologinių, bet ir minkštųjų įgūdžių, kurie turėtų padėti kasdienybėje bei profesinėje kelionėje.
Mokslo metų pabaigoje atliksi ir apginsi baigiamąjį darbą arba parašysi baigiamąjį atsiskaitymą.
Baigęs kursą galėsi save vadinti IKT technologijų ekspertu.

Papildomos paslaugos moksleiviams

Tam, jog darbus galėtum atlikti patogiai ir be jokių rūpesčių, pasirūpinome, kad mokymo tikslams galėtum naudotis KTU JKM administracijos pavaldume esančia technika (skeneriais, spausdintuvais, kopijavimo aparatais) ir taip, savo studijoms JKM reikalingus paveikslėlius, darbų aprašymus, baigiamuosius darbus galėtum pasiruošti pas mus.

Nebijok, jeigu iškilo klausimas ar atsirado bent menkiausias nesklandumas, visada gali kreiptis į KTU JKM administraciją, kuri su malonumu Tau padės.

Moksleivių drausmės ir tvarkos taisyklės

Tvarka, visur yra tvarka, Norint, kad Tu čia būtum lyg namuose, sukūrėme keletą taisyklių, kurių laikymasis padės Tau iš JKM parsinešti tik gražiausius įspūdžius. Norėdamas būti pavyzdiniu moksleiviu laikykis šių paprastų taisyklių: 

  • siekti žinių, visapusiškai naudojantis universiteto teikiamomis neformalaus švietimo galimybėmis.
  • sekti mokyklos tvarkaraštį ir lankyti užsiėmimus (nelankę 30 proc. programos trukmės praranda teisę gauti mokyklos baigimo pažymėjimą – išduodama tik pažyma apie išklausytą kurso dalį).
  • užsiėmimų metu turėti JKM moksleivio pažymėjimą.
  • laiku atlikti užduotis, laikyti įskaitas, mokslo metų gale – atlikti ir apginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą.
  • tausoti universiteto turtą (neinstaliuoti kompiuteriuose programų, žaidimų, nelaužyti kompiuterinės technikos, baldų ir pan.).
  • laikytis nustatytos tvarkos universiteto patalpose bei teritorijoje (nešiukšlinti, nerūkyti, netriukšmauti).
  • pagarbiai elgtis su dėstytojais, bendramoksliais, administracijos atstovais, nepažeidžiant jų akademinių teisių ir asmens laisvės, nediskriminuoti kolegų dėl jų lyties, tautybės, rasės, religijos, įsitikinimų ar negalių.
  • nežeminti moksleivio vardo etiketo nesilaikymu, rūkymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais.
  • užsiėmimų metu savavališkai nepalikti universiteto patalpų (už savavališkai užsiėmimų metu palikusių universiteto patalpas moksleivių elgesį KTU JKM administracija neatsako).

Studijų mokestis

Už mokslą KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje reikia mokėti dviem etapais. Mokėjimo suma ir tvarka tvirtinama kiekvienais metais priėmimo į JKM pradžioje.
Mokėjimo terminai skelbiami sutartyse bei JKM interneto svetainėje.
2021-2022 m. m. KTU JKM besimokantys moksleiviai pirmąją įmoką už mokymąsi privalo sumokėti iki 2021 m. spalio 2 d., o antrąją —  iki 2022 m. kovo 1 d.

Laiku nesumokėję už mokslą moksleiviai šalinami iš KTU JKM moksleivių sąrašų.