×
×

Priėmimas

Priėmimas

Į KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą priimami 3-12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Moksleiviai privalo laiku užsiregistruoti (žr. "REGISTRACIJA"), jei reikia, išlaikyti stojamąjį / žinių patiktinimo testą.

Siūlomos įvairios skirtingų krypčių (kompiuterinio raštingumo pagrindų, programavimo, inžinerijos, verslo, menų ir kt.) programos, todėl priėmimo tvarka nėra visiems vienoda.


 

Priėmimo tvarka

JKM mokymo programos pritaikytos skirtingoms amžiaus grupėms, todėl moksleiviai priimami į atitinkamas mokymo programas ar specializacijas:

 • 3-4 (5) kl. – pradedančiųjų (pradedantieji I, pradedantieji II) mokymo programas;  
 • 5-7 kl. – Lego robotikos (Lego robotika I, Lego robotika II), jaunučių (jaunučiai I, jaunučiai II, jaunučiai III) mokymo programas;
 • 8 (9) kl. – Jaunių ir Programavimo Python mokymo programas;
 • 9-12 kl. – specializacijas (Programavimas C++ (2 metai), Programavimas C# , Jaunųjų inžinierių mokykla, Programavimas mobiliems įrenginiams, Elektroninė leidyba, Vaizdo technologijos, Muzikos Medija, Elektroninio verslo organizavimas, Mados dizainas ir kt. );
 • 12 kl. – specializaciją Pasiruošimas IT VBE.

Stojamasis / žinių patikrinimo testas

Moksleiviai, stojantys į specializaciją "Programavimas C++"  turi išlaikyti stojamąjį / žinių patikrinimo testą, kurį sudaro loginiai uždaviniai ir matematikos žinių patikrinimo užduotys.

Baigę JKM mokymo programas "Jauniai" ar "Programavimas Python"  į specializaciją "Programavimas C++"  priimami tokia tvarka:

 • be žinių patikrinimo testo, jei programavimo C++ žinių ar programavimo Python baigiamojo darbo įvertinimas (JKM baigimo pažymėjime) - ne žemesnis nei 8 balai;
 • laiko žinių patikrinimo testą, jei programavimo C++ žinių ar programavimo Python baigiamojo darbo įvertinimas - 7 balai;
 • moksleiviams, kurių programavimo C++ ar programavimo Python žinios įvertintos mažiau nei 7 balais, siūloma rinktis kitą KTU JKM specializaciją.   

 

Kitos nuostatos

 • mokestį už mokymąsi būtina sumokėti iki nurodytos mokėjimo kvite dienos. Laiku nesumokėję moksleiviai braukiami iš stojančiųjų sąrašų ir į jų vietą priimami kiti;
 • moksleiviai, sumokėję už mokslą, pirmojo užsiėmimo metu gauna moksleivio pažymėjimą;
 • paskaitos prasideda spalio mėnesį;
 • su mokymo proceso organizavimo tvarka, KTU JKM taisyklėmis moksleiviai išsamiai supažindinami mokslo metų atidarymo šventės metu.
Jei dar nesate JKM svetainės vartotojas, užpildykite laukus žemiau:
Įveskite susigalvotą slaptažodį