×
×

Apie mus

įkūrimas

1995 metų rugsėjo mėn. Kauno technologijos universiteto tuometiniame Skaičiavimo centre buvo įkurta respublikinė savaitgalinė moksleivių neformalaus švietimo ir ugdymo mokykla, kuriai suteiktas pavadinimas - KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (KTU JKM).


 

KTU JKM Mokymo bazė

KTU  E.mokymosi technologijų centro techninės bazės ir intelektinio potencialo dėka tradicinis mokymas šioje neformalaus moksleivių švietimo ir ugdymo mokykloje derinamas su moderniu, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius mokymosi būdus, integruojančius naujausias informacijos komunikacijos technologijas, virtualias mokymosi aplinkas, e.mokymosi elementus ir robotizuotas sistemas. Moksleiviai turi puikią galimybę susipažinti su nuotolinio mokymo technologija – vaizdo konferencijomis, vebinarais.

Kiekvienais mokslo metais pateikiama atnaujinta metodinė medžiaga, kurią ruošia KTU Informatikos, Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Elektros ir elektronikos, Ekonomikos ir verslo, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, VDU, Dailės akademijos dėstytojai bei gimnazijų IT mokytojai.

KTU JKM programos ir mokymo planai tarpusavyje suderinti. Tai suteikia galimybę  mokykloje studijuojantiems moksleiviams kasmet įgyti naujų žinių ir įgūdžių ir išvengti pakartotino tų pačių mokymo modulių studijavimo.


 

KTU JKM veiklos siekiai:

  • padėti Lietuvos moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą
  • suteikti moksleiviams galimybę susipažinti su moderniausiomis mokymosi priemonėmis
  • įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis
  • suteikti tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui bei palengvinant adaptavimąsi informacinėje visuomenėje
  • ugdyti, atsakingus, sąmoningus, aktyvius, savo šalies piliečius, kūrybingas ir savarankiškas asmenybes, įgijusias žinių, kompetencijų, įgūdžių, būtinų sėkmingam, kūrybingam dalyvavimui šalies pilietiniame ir socialiniame gyvenime 

 

Kompiuterininkų mokyklų tinklo PLĖTRA

2004 m. sausio mėn. sukurtas Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklas, kuris jungia universitetines ir kitose aukštosiose mokymo institucijose įkurtas kompiuterininkų mokyklas: Kauno technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą,  Vilniaus kolegijoje įkurtą Vilniaus kompiuterininkų akademiją, Šiaulių universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą ir KTU Panevėžio institute veikiančią Panevėžio Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą.
Tinklo tikslas - suteikti visos Respublikos moksleiviams lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti kompiuterinį raštingumą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.
2014 m. vasario 21 d.  KTU JKM vadovės doc. dr. D. Rutkauskienės iniciatyva įsteigta asociacija INovatyvaus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklas (INPUT), kuri savo veikla stiprina vieningą inovatyvaus neformalaus moksleivių švietimo ir kitas institucijas, skatins ilgalaikį bendradarbiavimą tarp švietimo, mokslo bei verslo institucijų.

2014 m. KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikos akademija.
2015 m. - su nefomalaus kompiuterinio moksleivių švietimo mokyklomis Tauragėje ir Marijampolėje.
2017 m. - su Ventspilio m. savivaldybės skaitmenizavimo centru (Ventspils Digitālais centrs, Latvija).


 

Statistiniai duomenys

Kasmet KTU JKM mokosi apie 500 moksleivių. Per dvidešimt penkerius veiklos metus ją baigė virš 9630 moksleivių iš visos Lietuvos.


 

Veiklos Įvertinimas

1999 m. palankiai Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos programas įvertino Kauno miesto Informatikos mokytojų metodinė taryba, pritardama JKM veiklai ir srategijai.

Nuo 2002 m. tradicinių ir modernių mokymo metodų taikymo KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos programose klausimais konsultuoja Švedijos "Nova distance" edukacinis centras, Nacionalinė distancinio mokymo asociacija.

2014 m. rugsėjo 27 d. dvidešimtųjų mokslo metų proga KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla gavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro prof. Dainiaus Pavalkio padėką už profesionalumą ir pasiektus rezultatus.