Skip to main content

Registracija į dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo konkurso 2024 regioninį ir  finalinį etapą!

KTU Informatikos fakultetas kviečia moksleivius dalyvauti Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos,
Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus regionų bei finaliniame dr. J. P. Kazicko programavimo konkursuose, kurie vyks 2024 m. vasario mėnesį.


Dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo konkursas puoselėja gilias tradicijas, tad kasmet
sulaukia gausaus būrio dalyvių. Moksleiviai konkursų metu pasitikrina savo informatikos žinias,
kurių prireiks dalyvaujant olimpiadose ar laikant abitūros egzaminus, susipažįsta su KTU
Informatikos fakultetu ir jo dėstytojais.


Moksleiviams, kurie geriausiai pasirodys programavimo konkurse, be papildomos atrankos, bus
suteikiama teisė dalyvauti Lietuvos mokinių informatikos olimpiados Respublikiniame etape.
Daugiau informacijos apie dr. J. P. Kazicko konkursus skelbiama internetinėje svetainėje –
https://forumas.ktu.lt/.


2024 m. svarbiausia informacija:
 Registracija į regioninius konkursus prasideda sausio 17 d.
 Mokyklos paraiška yra teikiama internetu užpildant formą adresu
https://forumas.ktu.lt/index.php/registracija-mokyklai
 Regioninis konkursas vyks vasario 2 d. mišriu (hibridiniu) būdu.
 Registracija į finalinį (šalies) etapą bus skelbiama vasario mėn. pradžioje
 Programa ir registracija į seminarus skelbiama konkurso svetainėje vasario mėn. antrą
savaitę.
 Finalinis (šalies) konkursas vyks KTU Informatikos fakultete vasario 24 d.