×
×

Tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos

TRADICINĖS IR KOMPIUTERINĖS PIEŠIMO TECHNOLOGIJOS 
 

Nuotolinė programa Tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos (TiKPT) yra jungtinė KTU Jaunųjų kompiuterinikų  mokyklos (JKM) papildomo ugdymosi programa, kuri suteikia galimybę moksleiviams mokytis neišvykstant iš namų, nes nereikia nuolatos lankyti teorinių ar praktinių paskaitų. Ši programa skirta tolimesnių rajonų moksleiviams, kuriems į KTU JKM važinėti kiekvieną savaitgalį nepatogu ir brangu, tačiau joje mokytis gali visi pageidaujantieji.

Programos tikslas. Pagrindinis šios programos tikslas – sudaryti lygias galimybes įgyti papildomų žinių apie  pagrindines menines išraiškos priemones bei lavinti piešimo įgūdžius, atliekant praktines užduotis tradicinėmis ir kompiuterinėmis priemonėmis, visiems Respublikosmoksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, suteikiant galimybę mokytis jiems patogiu laiku ir patogioje vietoje.
  
Kas gali studijuoti? Nuotolinėje programoje Tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijosgali studijuoti bet kurio Lietuvos miesto ar rajono 9-12 klasių moksleiviai.
  
Apie programą. Nuotolinė programa Tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos skirta moksleiviams, siekiantiems įgyti žinių apie pagrindines menines išraiškos priemones (piešimo elementus ir jų komponavimą, kompozicijos principus, pagrindinius perspektyvos dėsnius, šviesotamsą, medžiagiškumą, geometrinių formų reikšmę gamtoje), lavinti piešimo įgūdžius, o taip pat  pagilinti kompiuterio naudojimo žinias ir įgūdžius.
  
Programos teikimo forma.  Kursas teikiamas internetu. Mokymosi medžiaga, savimokos pratimai ir testai, vertinamos užduotys pateikiamos virtualioje mokymosi aplinkoje. Dėstytojas ir kurso administratorius su moksleiviais bei moksleiviai tarpusavyje bendrauja elektroniniu paštu, diskusijų bei pokalbių grupėse.
Periodiškai organizuojami akivaizdiniai susitikimai su dėstytojais studijose (tradicinis piešimas) ir kompiuterių klasėse (kompiuterinės grafinės programos), kurių metu vyksta konsultacijos ir atsiskaitymai. Dalis paskaitų transliuojamos vaizdo konferencijų būdu.
 
Atsiskaitymai.  Kurso metu vertinami tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis darbas. Visas įskaitas turintys moksleiviai įgyja teisę ginti baigiamąjį darbą – tradicines ir kompiuterines piešimo technologijas integruojantį projektą.
 
Baigiamąjį darbą apgynę moksleiviai įgyja KTU JKM baigimo pažymėjimą.  
 
Vieta.  Moksleiviai mokosi jiems patogioje vietoje (namuose, klasėje, interneto kavinėje), kurioje yra kompiuteris ir internetas. Savarankiški praktiniai darbai atliekami namuose, piešimo studijoje ar kitoje moksleiviui patogioje vietoje. Akivaizdinės paskaitos vyksta Kauno technologijos universiteto studijose ir kompiuterių klasėse (Studentų g. 48A ar Studentų g. 56, Kaune). Vaizdo konferencijų būdu teikiamų paskaitų moksleiviai gali klausytis Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Visagino distancinio mokymo klasėse.
 
Kurso trukmė – 25 savaitės (1 mokslo metai).


REGISTRACIJA nuo 2015 m. nevykdoma

Studijuojamų dalykų sąrašas

Semestras ir studijų dalykas Nuotolinis
mokymasis, akad.val.
Kontaktinės*
paskaitos, akad.val.
I semestras    

Informacinės technologijos   

 • Ms Windows aplinka 
 • Internetas 
 • Ms Word 
 • Ms PowerPoint 
Grafinės programos (Adobe Photoshop 

86

 

 

 

 

32

6

 

 

 

 

6

II semestras    

Tradicinės piešimo technologijos

 • Piešimo priemonės
 • Kompozicija
 • Proporcijos
 • Perspektyva
 • Geometrinės figūros
 • Šviesa ir šešėlis
 • Medžiagiškumas
 • Gamtos formos
 • Eskizavimas
 • Baigiamojo projekto rengimas
112 22
Bendra programos trukmė 230 34
Papildomi moduliai (pageidaujantiems):    
 • IT sąvokos 
 • Ms Word (didelio dokumento formavimas) 
 • Ms Excel 
 • Ms Access 
100  

*Kontaktinės paskaitos – paskaitos auditorijoje, vaizdo konferencijų studijoje arba praktinės paskaitos kompiuterių klasėje.

 

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.