×
×

Programavimas C#

Programavimas III (Programavimas C#)
PS
 

96 akad. val. trukmės specializacija, skirta 11-12-ų klasių moksleivimas, baigusiems JKM specializaciją "Programavimas C++" (arba turintiems pakankamus programavimo įgūdžius), norintiems įsisavinti C# programavimo kalbos pradmenis, pagilinti jau turimus programavimo įgūdžius, pasiruošti tolimesnėms studijoms bei planuojantiems sieti savo ateitį su programuotojo specialybe. Tai yra visiškai objektinė kalba (kitaip nei C++), kurios pagalba galima kurti įvairaus naudojimo pobūdžio (tinklo, taikomąsias, žaidimų) programas.  Simbolį „#”, vadinamą oktotorpu, galima interpretuoti kaip dvi pliusų poras (++ ir ++), kurios pratęstų grandinę "C", "C++", "C++ ++" ("C#"), tačiau ji turi nemažai ir kitų programavimo kalbų (Java, Delphi) savybių. Ji buvo kurta siekiant suderinti dvi pagrindines programavimo kalbos savybes: greitumą, galingumą ("C++") ir kodo rašymo greitumą, paprastumą (Java).

Baigusieji programą, įgis šiuos gebėjimus: mokės rašyti programas "C#" programavimo kalba, įgis objektinio programavimo įgūdžių. Programų kūrimo aplinka - "Microsoft Visual Studio".

Šiai specializacijai metodiką ruošė jungtinė KTU JKM dėstytojų ir verslo atstovų komanda. Specializacija pradėta teikti 2016-2017 mokslo metais.

Specializacijos kaina 2020-2021 mokslo metams - 565,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių darbai ir pasiekimai:

               

2018    

2017

 

Studijuojamų dalykų sąrašas

Studijų dalykai Trukmė, akad. val.

"C#" kalbos pradmenys:

 • Leksika ir sintaksė.
 • Vidiniai duomenų tipai.
 • Reikšmių ir nuorodų tipai.
 • Duomenų tvarkymo veiksmai.
 • Konstantos ir vardinis tipas.
 • Klasės ir programų šablonai.

16

Valdymo struktūros ir masyvai:

 • Loginės sąlygos ir alternatyvų parinkimas.
 • Ciklai.
 • Masyvai ir ciklas foreach.
 • Dinaminiai masyvai. 
 • Daugiamačiai masyvai.
 • Specialūs valdymo veiksmai.

16

Pagalbiniai metodai ir klaidų kontrolė:

 • Metodai ir jų parametrai.
 • Neprivalomi parametrai.
 • Masyvų tipo parametrai
 • Polimorfiniai metodai.
 • Rekursija.

16

Tekstiniai duomenys ir sąrašas "List": 

 • Tekstų tvarkymo klasė "String".
 • Simbolių tipas "Char".
 • Tekstų tvarkymo metodai.
 • Žodžių atskyrimas.
 • Formatų eilutės.
 • Klasė "Building Strings".
 • Bendrinė klasė "List".

16

Failai ir srautai:

 • Failų tvarkymo klasės.
 • Tekstinių failų koduotės.
 • Tekstinių srautų klasės.
 • Struktūrizuotų tekstų failai.
 • Dvejetainiai srautai.

16

Programų kūrimas:

 • Baigiamojo projekto ruošimas
12

Baigiamojo projekto gynimas

4

Bendra programos trukmė

96

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai parengia ir pristato baigiamąį projektą vertinimo komisijai.
Sėkmingai pabaigusiems specializaciją įteikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.