×
×

Pradedantieji I

Pradedantieji I (Kompiuterinio raštingumo pradmenys)
Pr1

 

50 akad. val. trukmės mokymo programa, skirta 3-4-ųjų klasių moksleiviams, pirmąsyk stojantiems į JKM. Ši mokymo programa skirta moksleiviams siekiantiems įgyti pradinių darbo kompiuteriu žinių ir įgūdžių bei išmokti atsakingai, tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas. Besimokantieji mokymo programoje „Pradedantieji I“ įgis darbo kompiuteriu pradmenis, susipažins su kompiuterio sandara, pagrindiniais saugaus darbo principais, interneto galimybėmis ir mokysis tikslingai naudoti paiešką ir interneto priemones, derindami tradicines ir kompiuterines piešimo technologijas, įgis grafinio turinio kūrimo įgūdžių, gebės formatuoti įvairaus turinio tekstą, kurti ir tvarkyti paveikslėlius, asmeninius failus, atskleis ir lavins gebėjimus kūrybiškumo ugdymo seminaruose. 

Mokymo programos kaina 2020-2021 mokslo metams - 330,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių darbai:

 

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2006

2002

 

 

 

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

Mokymo dalykai

Trukmė,
akad.val.

Darbo kompiuteriu pradmenys:

 • Pagrindinės kompiuterio dalys. Saugumas
 • "MS Windows" aplinka:
  • langai,
  • aplankai,
  • priemonės. 
 • Internetas ir paieška
 • Bendravimas ir mokymasis ineternete:
  • e.paštas,
  • pokalbių programos,
  • socialiniai tinklai.
 • Piešimo programos:
  • programa "MS Paint",
  • Trimatis (3D) piešimas.
 • Tekstų tvarkymas ir redagavimas:
  • programa "MS Word",
  • programa "WordPad".
 • Pateikčių rengimas:
  • programa "MS PowerPoint".
 • Nuotraukų, paveikslėlių redagavimas ir išsaugojimas
 • Baigiamasis projektas ir jo pristatymas

36

Kūrybiškumo ugdymo seminarai

12

Baigiamojo projekto pristatymas

2

Bendra programos trukmė

50

Mokslo metų pabaigoje baigiamuosius darbus moksleiviai viešai demonstruoja vertinimo komisijai.
Įteikiami programos baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.