×
×

Pasiruošimas IT VBE

Pasiruošimas IT VBE
IT
 

96 akad. val. trukmės mokymo programa skirta tik 12-tos (IV-os gimnazijos) klasės moksleiviams, ketinantiems tvirtai pasiruošti valstybiniam informacinių technologijų brandos egzaminui (IT VBE). Mokymo programa yra paruošta akredituotų IT VBE vertintojų. Teikiama nuo 2015-2016 mokslo metų.

Mokymo programos kaina 2020-2021 mokslo metams - 565,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių pasiekimai:

         

    2018

2017

2016

 

Studijuojamų dalykų sąrašas

Mokymo dalykai Trukmė, akad. val.

Programavimas ("C++ Code::Blocks"):

 • Duomenų ir rezultatų tekstiniai failai.
 • Funkcijos. 
 • Masyvai.
 • Simbolių eilutės. 
 • Įrašų masyvai.
 • Algoritmai.
 • IT VBE užduočių sprendimas.

48 

Tekstinio dokumento maketavimas ("MS Word" 2013/2016 m. versija):

 • Struktūriniai sąrašai.
 • Teksto tabuliavimas. 
 • Stiliai.
 • Dokumento turinys.
 • Dalykinė rodyklė.
 • Išnašos.
 • Automatinis dokumento objektų numeravimas.
 • Objektų sąrašo sudarymas.
 • Puslapinės antraštės ir poraštės.
 • Lentelės.
 • kt.

19

Skaitinės informacijos apdorojimas skaičiuokle ("MS Excel" 2013/2016 m. versija):

 • Funkcijos:
  • matematinės ir trigonometrinės,
  • statistinės,
  • datos ir laiko,
  • loginės.
 • Langelio koordinatės:
  • santykinės,
  • absoliučiosios,
  • mišriosios. 
 • Duomenų tvarkymas:
  • rikiavimas,
  • atranka, 
  • vaizdavimas diagrama
 • kt.

19

Saugus ir teisėtas informacijos ir interneto naudojimas:

 • Informacijos kompiuteryje apsaugos priemonės.
 • Asmens duomenys.
 • Autorių teisės.
 • Antrosios kartos saityno paslaugos.
 • Elektroninės paslaugos.
 • kt.

6

Atsiskaitymai:

 • Bandomasis IT egzaminas. 

4

Bendra programos trukmė

96

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai laiko bandomąjį IT egzaminą.
Sėkmingai baigusiems programą įteikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba. JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.