×
×

MUZIKOS MEDIJA, 2012–2013

2012–2013 M.M. MUZIKOS MEDIJOS SPECIALIZACIJOS MOKSLEIVIŲ DARBŲ RECENZIJA

Garsas išlaisvina mintis ir atveria galimybę pažintini vidinių ekspresijų atodangą. Individalios menininko patirties sklaida prezentuoja globaliam kontekste dažnai kasdieninių materijų užgožtas problematikas: žmogus, jo kelias, laimės samprata.

Jaunų kūrėjų audiovizualizacijose vyksta atviras pokalbis su suvokėju, diskusija apie esaties aktualijas. Nuoseklus minties naratyvas, pinantis į vieną vaizdą, garsą, judesį yra kur kas daugiau nei vien technologinių žinių pateiktis. Emocinės koduoties lygmuo pagrindžia ir įrodo, jog daugelis tematikų yra amžini ir gyvenimo sąvoką pateisinantys aspektai. Laimė. Ir kas galėtų paneigti, jog ši definicija - tai ne tik dviejų priebalsių ir trijų balsių derinys. Tai daugiau nei vienalypė struktūra, apipimanti materialumo ir mistikos sąvokas. Svarbu paminėti ir tai, jog šis terminas aprėpia platų interpretacijų lauką, sudarytą iš individualių pagrįstų potyrių, liudijančių apie laimės egzistencijos būtinumą, realumą ir neišvegiamą žmogaus misiją - atrastį savąjį laimės įprasminimą. Būtent ši tema, aktualizuota jaunos kūrėjos Deimantės kūrinyje, parodo autorės požiūrį į vieną svarbiausių lemties aspektų. Ji pagrindžia, kad laimė - čia pat. Čia ir dabar. Įtaigi prezentacija primena apie kasdienybės įžvalgų vertę ir jų sklaidos būtinumą kitiems.

Moksleivės Gabijos kūryboje atsiskleidžia unikali Rytų kultūros pajauta. Garso ir dinamiškos grafikos sintezė sukūria autentišką atmosferinę būseną. Tikslingas rakursų ir melodijos naratyvo taškų sinchronas parodo jaunos kūrėjos technologinius, teorinius ir praktinius gebėjimus. Šaltų purpurinių atspalvių paletė puikiai perteikia pagrindinės prezentacijos herojės vidinių išgyvenimų emocijos amplitudę, jų priežastis ir alternatyvų atrastis.

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Fortepijono skyriaus prezentacija - tai dokumentinio pobūdžio, vieno iš šios mokyklos auklėtinio Mažvydo kūryba. Pedagogai, ugdomi gebėjimai, moksleivių pasiekimai šalies ir tarptautiniame kontekste - esminiai filmo aspektai. Atraktyvumo, konstruktyvumo ir informatyvumo samplaika įrodo jauno kūrėjo gebėjimą sintezuoti sukauptą medžiagą, išskiriant svarbiausias dalis, o jose - detales, tikslingai taikyti retorinius įgūdžius ir technologines žinias bei įtaigiai perteikti vidinių potyrių ir faktų samplaiką.

Elijos kūryboje visa dėmesio koncentracija skirta jai svarbiam objektui - gyvūnui. Įvairiapusė mylimo šuns prezentacija atskleidžia jaunos autorės pastabumo įgūdžius. Nuoširdus pasakojimas primena, jog žmogus ir gyvūnas - tai gamtoje augantys broliai. Būtent Elijos kūrinyje išgryninamas šių dviejų subjektų santykis, kurio apibrėžtis savyje talpina draugystės, pasitikėjimo, rūpinimosi ir tarpusavio supratimo sąvokas. Dinamiškai besikeičianti fotografijos mozaika atskleidžia, jog žmogus - geriausias gyvūno draugas.

Kiekviena pateikta prezentacija atskeidžia jaunų kūrėjų individualumą, savitą ir kartu unikalų požiūrį į supančią aplinką, jos detales, jų teikiamas emocijas, kurios tiesiogiai perduodamos žiūrovui ne tik kaip potyrių atsklaida, bet, daug svarbiau, kaip tam tikra žinia, menanti nesibaigiančią būties klausimų atsako paiešką.  

 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto
Dizaino katedros
Grafinio dizaino studijų programos vadovė (l.e.p.)
Lekt. Laimutė Varkalaitė

[[nid:7960]]