×
×

Muzikos medija

MUZIKOS MEDIJA
m


96 akad. val. trukmės mokymo programa skirta 8-12-ų klasių moksleiviams, norintiems susipažinti su muzikos medijos raida, jos svarba šiandieniniame pasaulyje ir išmokti analizuoti muzikos kalbą, taikyti muzikos kūrimo, redagavimo bei natų rašymo programas.

Mokantis šioje mokymo programoje ugdomi muzikiniai gebėjimai savarankiškai analizuoti, aranžuoti kūrinius, juos pritaikant šiandieninėje  muzikos medijos terpėje – kompiuteriniuose žaidimuose, televizijos, kino projektuose, aiškinami muzikos kūrimo, garso įrašų principai, kurie pritaikomi įrašinėjant gyvo garso koncertus, radijo laidas, soluojančius muzikantus, supažindinama su garso įrašų studijų tipais, programine ir mechanine įrangomis, ugdomi gebėjimai kurti elektroninės muzikos kompozicijas, kino filmų garso takelius.  

Baigę šią mokymo programą, moksleiviai mokės taikyti įgytas muzikos kūrimo ir redagavimo žinias gyvo garso koncertuose!

REGISTRACIJA 2020-2021 m.m. į šią mokymo programą nevykdoma.

 

 

Moksleivių darbai ir pasiekimai:

    

2018    

2015

2014

2013

 

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

Mokymo dalykai

Trukmė, 
akad. val.

Įvadas:

 • Muzikos medijos raida.
 • Muzikos programinė įranga.

6

 

Muzikos teorija ir analizė:

 • Harmonija.
 • Aranžavimas.
 • Partitūrų užrašymas ir skaitymas.

16

 

Muzikos įrašai ir redagavimas ("Audacity", "Wavosour", kt.):

 • Muzikos ir technologijų santykis.
 • Mechaninės ir skaitmeninės įrašų technologijos.
 • Muzikos įrašų skaitmeniniai efektai.
 • Garso įrašų montažas.
 • Garso įrašų studijų tipai.
 • Balso ir instrumento įrašas.

32

 

Muzikos kūrimas ir pritaikymas ("MuseScore", "Qtractor"):

 • Elektroninė muzika.
 • Kino muzika.

22

 

Įrašų darymas ir redagavimas

 • Koncerto įrašas.

16

Atsiskaitymai

 • Baigiamojo projekto gynimas.

 4

Bendra programos trukmė:

96

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai parengia ir pristato baigiamuosius projektus vertinimo komisijai.
Sėkminagai baigusiems mokymo programą įteikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.