MŪSŲ BRANGIOS KALĖDOS. (autorius Mingailė Mogenytė)