×
×

Lego robotika II

Lego robotika II (JnR2)

50 akad. val. mokymo programa skirta 6-8-ų klasių moksleiviams, baigusiems programą Lego Robotika I, norintiems gilinti autonominių "LEGO Mindstorm EV3" robotų modelių konstravimo ir programavimo žinias  bei  dalyvauti respublikinėse ir/ar tarptautinėse varžybose ("FIRST LEGO League"*, Robotiada).
Komandą sudaro nuo 4 iki 10 moksleivių ir bent vienas vadovas (dėstytojas). Dirbant tokioje komandoje skatinamas skirtingų kartų tarpusavio supratimas – tai abipusis iššūkis – moksleiviai turi imtis iniciatyvos, jausti atsakomybę už savo atliekamą darbą, o vadovas – atvirkščiai – turi leisti jiems patirti atradimo džiaugsmą, neįtakoti galutinio rezultato.

*FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ir "LEGO" grupės sukurė stiprią programą, skirtą sudominti jaunus žmones mokslu bei technologijomis, mokyti jas taikyti ir tobulinti gyvenimiškus įgūdžius.
Daugiau apie "FIRST LEGO League".

Suteikiama visa techninė ir programinė įranga.

REGISTRACIJA 2020-2021 m.m. į šią mokymo programą nevykdoma.

 

Moksleivių darbai ir pasiekimai:

         

2017

2016

2015

 

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

Mokymo dalykai

Trukmė, 
akad. val.

  • Įvadas

4

  • Susipažinimas su "First LEGO League" užduotimi:
    • Užduoties  turinio analizė

6

  • Pasirengimas varžyboms:  
    • Sudėtingų "Lego" robotų modelių konstravimas,
    • Sudėtingų "Lego" robotų modelių programavimas.

38

Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas

2

Bendra programos trukmė

50

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai parengia ir pristato baigaimuosius projektus vertinimo komisijai.
Sėkmingai baigusiems mokymo programą įteikiami programos baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.