Jezus pasitinka kaledas :) (autorius Mykolas Ramonas)