×
×

Jaunučiai I

jaunučiai I (Programavimas "Imagine Logo")
Jn1

 

96 akad. val. trukmės mokymo programa, skirta 5-7-ų klasių moksleiviams, baigusiems mokymo programą "Pradedantieji II" arba anksčiau nesimokiusiems JKM ir norintiems įgyti darbo kompiuteriu pagrindus, išmokti programuoti "Imagine LOGO" aplinkoje, kurti filmukus, žaidimus pagal pasirinktus ar sukurtus scenarijus. Ši mokymo programa skatina domėjimąsi programavimo priemonėmis, padeda ugdyti kūrybiškumą ir saviraišką.
Čia besimokantiems moksleiviams sudaroma galimybė dalyvauti ir pademonstruoti įgytas žinias respublikiniame "LOGO" konkurse ir/ar olimpiadoje.

Mokymo programos kaina 2020-2021 mokslo metams - 565,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių darbai ir pasiekimai:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

 

 Studijuojamų dalykų sąrašas
 

 Mokymo dalykai

Trukmė, 
akad. val.

Programavimo pradmenys ("Imagine Logo"):

 • Aplinka, fonas.
 • Komandos, mygtukai.
 • Procedūros, koordinatės.
 • Animacija.
 • "LogoMotion":
  • fonas,

  • kaukės.

70

Teksto redaktorius "MS Word":

 • Tekstas, lentelės.
 • Paveikslėliai, figūros.
 • "WordART".

4

Skaičiuoklė "Excel": 

 • Lentelės.
 • Formulės.
 • Diagramos.

4

Įvadas į kompiuterių tinklus:

 • "MS Windows". 
 • Internetas, e.paštas.

4

Animacijos kūrimas

10

Baigiamojo projekto gynimas

4

Bendra programos trukmė

96

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai parengia ir pristato baigiamąjį projektą vertinimo komisijai.
Sėkmingai pabaigusiems mokymo programą įteikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.