×
×

Jaunojo verslininko e.mokykla

JAUNOJO VERSLININKO E. MOKYKLA 
 

Nuotolinė programa Jaunojo verslininko e. mokykla (JVeM) KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos (JKM) papildomo ugdymosi programa, kuri suteikia galimybę moksleiviams mokytis neišvykstant iš namų, nes nereikia nuolatos lankyti teorinių ar praktinių paskaitų. JVeM programa skirta tolimesnių rajonų moksleiviams, kuriems į KTU JKM važinėti kiekvieną savaitgalį nepatogu ir brangu, tačiau joje mokytis gali visi pageidaujantieji.

Programos tikslas. Pagrindinis studijų programos tikslas – sudaryti lygias galimybes įgyti papildomų kompiuterinio raštingumo, verslumo ir elektroninės komercijos žinių ir įgūdžių visų socialinių grupių moksleiviams (ypač nutolusių regionų ir neįgaliesiems), suteikiant galimybę mokytis jiems patogiu laiku ir patogioje vietoje.

Kas gali studijuoti? Jaunojo e. verslininko mokykloje gali studijuoti bet kurio Lietuvos miesto ar rajono 9-12 klasių moksleiviai.

Apie programą. Jaunojo verslininko e. mokyklos programa skirta moksleiviams, siekiantiems pagilinti kompiuterio naudojimo žinias ir įgūdžius bei įgyti smulkiojo verslo organizavimo, verslo kompiuterizavimo pagrindus bei atlikti verslo praktiką virtualioje įmonėje.

Programos teikimo forma. Kursas teikiamas internetu. Mokymosi medžiaga, savimokos pratimai ir testai,  vertinamos užduotys pateikiamos virtualioje mokymosi aplinkoje. Dėstytojas ir kurso administratorius su moksleiviais bei moksleiviai tarpusavyje bendrauja elektroniniu paštu, diskusijų bei pokalbių grupėse.
Periodiškai organizuojami akivaizdiniai susitikimai su dėstytojais kompiuterių klasėse, kurių metu vyksta konsultacijos ir atsiskaitymai. Dalis paskaitų transliuojamos vaizdo konferencijų būdu. 

Atsiskaitymai. Kurso metu vertinami tarpiniai atsiskaitymai ir baigiamasis grupinis darbas. Visas įskaitas turintys moksleiviai įgyja teisę ginti baigiamąjį darbą - įmonės veiklos ataskaitą. 

Baigiamąjį darbą apgynę moksleiviai įgyja KTU JKM baigimo pažymėjimą.

Vieta. Mokymasis vyksta moksleiviui patogioje vietoje (namuose, klasėje, interneto kavinėje), kurioje yra kompiuteris ir internetas. Akivaizdinės paskaitos vyksta KTU kompiuterių klasėse (Studentų 48A, Kaunas). Vaizdo konferencijų būdu teikiamų paskaitų moksleiviai gali klausytis Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Visagino distancinio mokymo klasėse.  

Kurso trukmė – 2 semestrai (1 mokslo metai).

 

REGISTRACIJA nuo 2015 m. nevykdoma

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

Semestras ir studijų dalykas Nuotolinis 
mokymasis, akad.val.
Kontaktinės*
paskaitos, akad.val.
I semestras       

Ms Windows aplinka 

Internetas 

Ms Word 

Ms Excel 

Ms Word, Ms Excel kursinis darbas 

114 16
II semestras        

Ms PowerPoint 

Verslo pradmenys:    

  • Įmonės veikla 
  • Verslo praktika virtualioje aplinkoje 

Verslo kompiuterizavimas:    

  • Grafinės informacijos pateikimas 
  • Skaičiavimo uždaviniai 
  • Duomenų analizė 

Įmonės veiklos ataskaita 

16

 

16

25

 

29

 

 

 

 

12

2

 

5

12

 

9

 

 

 

 

4

Bendra programos trukmė

212

48

Papildomi moduliai (pageidaujantiems):    

  • IT sąvokos 
  • Ms Access

 

20

41

 

*Kontaktinės paskaitos – paskaitos auditorijoje, vaizdo konferencijų studijoje arba praktinės paskaitos kompiuterių klasėje.

 

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.