×
×

Jauniai

Jauniai (IT pagrindai)
J

 

96 akad. val. trukmės mokymo programa, skirta 8-9-ų klasių moksleiviams, siekiantiems įgyti puikias darbo "Microsoft" biuro programomis ("MS Word", "MS Excel", "MS PowerPoint" 2013/2016 m. versijomis) žinias bei tvirtus programavimo "C++ Code::Blocks" pagrindus. Moksleiviams sudaroma galimybė dalyvauti J.P.Kazicko moksleivių kompiuterinikų IT ir programavimo regionioniuose konkursuose ir baigiamajame forume.

Baigę šią mokymo programą moksleiviai  galės gilinti programavimo žinias specializacijoje Programavimas C++  (jei programavimo žinių įvertinimas ne mažesnis nei 8) ar įgyti įvairių technologijų žinių bei įgūdžių kitose specializacijose. 

Mokymo programos kaina 2020-2021 mokslo metams - 565,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių pasiekimai:

       

2018

2017

2016

2015

2013

2012

 

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

 Mokymo dalykai

Trukmė, 
akad. val.

Programavimo pagrindai ("C++ Code::Blocks"):

 • Įvadas:
  • algoritmai,
  • programos struktūra,
  • duomenų tipai.
 • Sąlyginis sakinys.
 • CiklaI:
  • "WHILE",
  • "FOR",
  • ciklas cikle.
 • Vienmačiai masyvai.
 • Tekstinės bylos.
 • Uždavinių sprendimas.

40

Skaičiuoklė ("MS Excel", 2013/2016 m. versija):

 • Darbo aplinka.
 • Dokumento pildymas ir redagavimas.
 • Parametrų nustatymas.
 • Formulės.
 • Objektai.
 • Sąlyginis formatavimas.
 • Funkcijos.
 • Sąrašai.
 • Suvestinės diagarmos.

22

Teksto redaktorius ("MS Word", 2013/2016 m. versija):

 • ​Lango struktūra.
 • Dokumento formatai.
 • Lapo parametrai,
 • Teksto rengimo taisyklės.
 • Rėmeliai.
 • Sąrašų numeravimas.
 • Tabuliacijos.
 • Lentelės.
 • Objektai.
 • Formulės.
 • Išnašos.
 • Nuorodos.
 • Stiliai.

18

Pateikčių rengimas ("MS PowerPoint", 2013/2016 m. versija):

 • Lango elementai.
 • Dizaino parinkimas.
 • Objektai.
 • Garsas.
 • Nuorodos.
 • Valdymo mygtukai.

5

Pagrindinės informacinių technologijų sąvokos.:

 • ​Bendros sąvokos.
 • Techninė įranga.
 • Sveikata ir saugi aplinka.
 • Programinė įranga.
 • Autorių teisės ir įstatymai.
 • "Windows" darbo aplinka.
 • Sauga.
 • Internetas, e.paštas.

5

Atsiskaitymai:

 • Programavimo egzaminas.
 • Teksto procesoriaus, skaičiuoklės egzaminas.

 

3

3

Bendra programos trukmė

96

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai laiko programavimo ir kompiuterinio raštingumo egzaminus.
Sėkmingai baigusiems programą įteikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba. JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.