×
×

Jaunųjų inžinierių mokykla

Jaunųjų inžinierių mokykla
IM

 

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto inicijuota 134 akad. val. trukmės specializacija skirta 9-12-ų klasių moksleiviams, siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių fizikos, eksperimentinės mechanikos ir elektronikos žinių.

Studijuodami šioje specializacijoje moksleiviai kurs įvairius objektus – nuo atskirų detalių iki jų junginių, mechanizmų – erdvinius kompiuterinius modelius, sudarys jų statinius ir animuotus vaizdus realioje aplinkoje, sukurto modelio brėžinius, virtualiai ir eksperimentiškai  turės galimybę patikrinti mechanikos dėsnius mokomus per fizikos pamokas,  laboratorijoje – projektuojamų objektų stiprumą. Mokydamiesi moksleiviai įgaus supratimą apie robotizuotų įrenginių valdymą pagal jėgą, greitį, pagreitį, adaptyvius ir sensorinius valdymo principus, jų ypatumus ir programavimo specifiką. Taip pat moksleiviai išmoks kurti mobilias robotizuotas aplikacijas, o įgytas žinias gebės taikyti realiose robotizuotose (elektromechaninėse) sistemose. 

Nuo 2016 m., siekiant moksleiviams suteikti visapusiškas inžinerijos žinias, specializacija papildyta robotizuotų sistemų ir elektros bei elektronikos moduliais.  

Specializacijos kaina 2020-2021  mokslo metams - 690,00 Eur.

REGISTRACIJA

 

Moksleivių darbai ir pasiekimai:

         

2017

2016 

2015

 

Studijuojamų dalykų sąrašas
 

Mokymo dalykai
Trukmė,
akad. val.

Įvadas į inžineriją

7

Kompiuterinis projektavimas ("SolidWorks"):

 • Šiuolaikinės kompiuterinio modeliavimo sistemos:
  • kietakūnių detalių modeliavimas,
  • junginių modeliavimas,
  • rėminių konstrukcijų modeliavimas,
  • lakštinių konstrukcijų modeliavimas.
 • Šiuolaikinės kompiuterinės analizės sistemos.
 • Šiuolaikinės kinematinės analizės sistemos.

60

Elektronikos įvadas ir "Arduino" programavimas:

 • Kompiuterinės valdymo sistemos.
 • Analoginė elektronika ir valdikliai.
 • Elektronika.
 • "Arduino" programavimo kalba:
  • įvadas,
  • sensoriai,
  • vykdymo įtaisai.

30

Mechanikos įvadas

 • Fizinių reiškinių modeliavimas
 • Medžiagų ir konstrukcijų mechaniniai bandymai
 • Automatizuotų sistemų sudedamosios dalys ir mechanizmai
 • Mechaninai darbai

27

Konstravimo pradmenys

7

Atsiskaitymai

 • Baigiamojo projekto gynimas
3

Bendra programos trukmė 

 134

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai parengia ir pristato baigiamąjį projektą vertinimo komisijai.
Sėkmingai baigusiems specializaciją teikiami baigimo pažymėjimai.

Pastaba: JKM administracija pasilieka teisę programą keisti/papildyti.