×
×

FOTOGRAFIJA, 2013–2014

JKM FOTOGRAFIJOS SPECIALIZACIJA, 2013–2014 M.M. RECENZIJA

Per smilgas, medžių lapijas, sparnais... Ta pati, rodos, žemė, tas pats ir dangus. Tačiau kaskart kitas, savitas ir unikalus žvilgsnis bei jo fiksacija, inspiruojanti interpretacijų lauko plėtotę, savieiškos pradžią ir atrastį. Fotosofija – minties šviesa arba šviesos idėja – fotografijos ir filosofijos samplaiką įprasminanti definicija, vizualiai atskleidžiama jaunųjų fotomenininkų kūryboje, skatina susimąstyti, išgyventi formų, spalvų, judesio statikos istorijas iš naujo, suvokti, kaip ta pati žemė ir tas pats dangus tampa individualios pajautos atsklaida – subtiliai drąsi, stebinančiai pažįstama ir (ne)tylinti.

  • IEVOS fotografijose susitinka esamasis ir savasis laikai. Tai, kas įprasta ir suvokiama kaip vienareikšmis reiškinys, objektas ar emocija, fiksacijose prabyla savito požiūrio argumentacijomis, atviru pokalbiu apie individualiai svarbius aplinkos pažinties aspektus: spalvą, formą, rakursą, jausmą.
  • Poezijos ir mistinio atspalvio naratyvo plėtotė atsiskleidžia GABIJOS regos lauke. Siluetai, dar tik bundančios spalvos, formą praradę formos – kur kas svarbiau čia vaizdo istorija, jo idėjos daugiaplaniškumas. Tarsi paneigiama šviesos, kaip esminio fotografijos elemento, buvimo būtinumas. Jis nutyla, praranda pirminę reikšmę ir nušvinta subtilus gebėjimas skaityti tylą, tai, kas lieka nepastebėtu, neišgirstu, bet svarbiu jaunos menininkės darbuose. 
  • Kur kas drąsesnė silueto prasme GINTARĖS fotofiksacijų serija. Architektūriniai motyvai ir žaismingos animalistinės kompozicijos kuria įtaigų vaizdo taktiliškumo įspūdį – matymo ir aplinkos suvokimo tapatumą grafinėje plotmėje. Žurnalistinės fotografijos žanro koncepciją atspindinčios fotografijos – tai svarus dokumentuotės estetitinio suvokimo įrodymas, odė tikrovei.
  • Tikrovei, kuri GUSTĖS kūryboje įgauna simbolio pavidalą ir apsigyvena filosofijos terpėje. Kai nesvarbu, ar medžio lapija mėlyna, geltona, ar įprastai žalia; kai du link jos artėjantys žmonės yra kur kas daugiau nei sielų buveinės; kai saulėkaitoje įšilęs grindinys tampa minties naratyvo keliu. Keliu į saviraišką, į monologą apie supantį pasaulį, kiekvieną jo pastebėtą ir dar neatrastą dalį. Ir apie drąsą. Drąsą pripažinti, kad žiūros kitimas keičia tos pačios žemės ar dangaus atrastį. Stebėjimas ir pastabumas – svarbiausi GUSTĖS kūrybos aspektai, kai apink esatys daiktai tampa savęs suvokimo refleksija. 
  • Jei fotofiksaciją analizuotume kaip grafinės išraiškos objektą, vienas svarbiausių diskusijos apsketų, tikriausiai, būtų kompozicija. VAIDOS fotografijų serijoje atskleidžiama svari šviesos, formos ir judesio balanso būtis. Kiekviena detalė ir jos svarba atranda jai skirtą vaidmenį ir spektaklis prasideda: šuolio, linkio ir staigaus kūno sąstingio linijų plastika, kurią subtiliai iliustruoja šviesos ir šešėlio kuriama susitikimo riba. 
  • Riba, kuri vos juntama tarp mėgėjiškos ir profesionalios fotografijos AURIMO fiksacijose. Kompozicijų drąsa ir subtilus koloritas – stilinga šių dviejų dėmenų komunikacija kuria netikėtų plotmių derinio kontrastą. Spalvinga charakterių pagava, emocijos tikrovė, judesio harmonija išsklaido kuklumo ir uždarumo abejones. AURIMO fiksacijose atsiskleidžia įžvalgų realizavimo drąsa, gebėjimas aukoti vidines individualios ekspresijos baimes siekiant rezultato vizijos.
  • Kryptinga idėjos plėtotė, redukuojanti atstumą tarp pirminės minties ir jos galutinės realizacijos – esminis EMILĖS fotofiksacijų ciklo aspektas, vidinių nuostatų ir žinių sankaupties samplaika. Portreto plastika, ryškėjanti miško grožio atodangos fone – tai kur kas daugiau nei vieno sudėtingiausio fotografijos techninės plotmės klausimo atsakymų paieška. Tai – gebėjimas išlaikyti judesį sąstingyje, garsą – tyloje, emociją dvimatėje dimensijoje, nenutrūkstamą fotografo, fotoaparato ir fiksuojamo pasaulio ryšį. 
  • Taigi galima teigti, kad fotografija yra aplinkos filosofinės prigimties renesansas, įgyjantis individualų kiekvieno autoriaus saviraiškos ekspresijos atspalvį.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto
Dizaino katedros Grafinio dizaino studijų programos l.e.p. vadovė
Lekt. Laimutė Varkalaitė