×
×

Dr. J.P.Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo akimirkos, 2012-03-17