×
×

2009 m. prizininkais tapusių JKM moksleivių darbai

2009 m. prizininkais tapusių JKM moksleivių darbai

Pastaba: norėdami peržiūrėti darbą, nuspauskite ant paveikslėlio ir išsisaugokite darbą kompiuteryje. Darbų peržiūrai reikalinga Imagine Logo (arba Komenskio Logo) programa.

LOGO Olimpiada

III vieta
Imagine Logo valdomos 
animacijos rungtyje

prizas už originalią idėją 
Imagine Logo valdomos animacijos rungtyje

 Autorius 
Robertas Maleckas (Jn1-8/1R)


Autorė
Simona Kostakovaitė (Jn1-8/4V)

  prizas už originalią idėją 
Imagine Logo valdomos animacijos rungtyje 


Autorė
Giedrė Astrauskaitė (Jn1-8/4V)

 

 

 

 

LOGO Konkursas

II vieta
Komenskio Logo animacijos
pieštuvėje rungtyje 

 III vieta
Imagine Logo valdomos
animacijos rungtyje 

 
Autorė
Emilė Vaitkūnaitė (Jn2-8/5R) 


Autoriai
Vytautas Šiugžda (Jn1-8/6V), 
Liudas Auškalnis (Jn1-8/7R)