×
×

2008 m. prizininkais tapusių JKM moksleivių darbai

2008 m. prizininkais tapusių JKM moksleivių darbai

Pastaba: norėdami peržiūrėti darbą, nuspauskite ant paveikslėlio ir išsisaugokite darbą kompiuteryje. Darbų peržiūrai reikalinga Imagine Logo (arba Komenskio Logo) programa.

LOGO Olimpiada

Geriausias darbas
nevaldomos animacijos rungtyje

 

 

 

 

Autorius Petras Kasiulynas, J 7/4V

 

LOGO Konkursas

Geriausias darbas
nevaldomos animacijos rungtyje 

 
Autorė Iveta Mykolaitytė, Jn 7/5R