×
×

2014-2015 mokslo metų atidarymo šventė

JKM iškilminga švente pradėjo jubiliejinius mokslo metus

Rugsėjo 27 dieną, šeštadienį, Kauno technologijos universitetas sulaukė gražios, jaunatviškos ir pakiliai nusiteikusios publikos. Pradėti naujų mokslo metų čia rinkosi moksleiviai, lydimi tėvelių ir draugų, dėstytojai, administracijos atstovai, mokyklos vadovai, įvairių institucijų ir organizacjų atstovai.

Ši diena buvo dviguba šventė visai JKM bendruomenei – ne tik surinkta dar viena, kaip niekad gausi moksleivių laida, bet ir pradėti dvidešimtieji - jubiliejiniai - JKM mokslo metai.

1995 m. KTU Skaičiavimo centre buvo įkurta Jaunųjų kompiuterininkų mokykla. Per devyniolika veiklos metų, JKM pabaigė daugiau kaip 6500 moksleivių iš visos Lietuvos. Gražios sukakties proga JKM sulaukė sveikinimų ir linkėjimų iš garbingų renginio svečių.

Sveikinimo kalba šventę pradėjęs Kauno technologijos universtiteto rektorius profesorius Petras Baršauskas sakė, jog per devyniolika gyvavimo metų JKM išugdė naują informacinių technologijų specialistų kartą. Anot jo, tokios neformalaus švietimo įstaigos kaip JKM pakloja pamatus tolimesniems profesiniams pasiekimams. „Studijos JKM – geras pasirinkimas tiems, kuriems rūpi jų ateitis. Informacinių technologijų sritis intensyviai plečiasi, todėl tokių specialistų poreikis ateityje tik didės“, - sakė P. Baršauskas.

JKM vadovė ir įkūrėja, doc. dr. Danguolė Rutkauskienė didžiuojasi, jog JKM –  ne tik neformalaus švietimo įstaiga, o visas mokyklų tinklas, veikiantis ne viename Lietuvos mieste ir jungiantis tik universitetines ir kitose aukštosiose mokyklose įkurtas JKM. „Ilgametėje veikloje atidumas kokybei ir sugebėjimas inovatyviai reaguoti į kintančias sąlygas buvo tai, kas lėmė JKM klestėjimą ir leido pasiekti tai, ką turime dabar“, - teigė D. Rutkauskienė. Kokybė – tai dėstytojų kompetencija, metodikų efektyvumas ir įrangos modernumas - šie trys komponentai, pasak D. Rutkauskienės, sudaro JKM veiklos pagrindą. Pirmus metus studijuosiančius, o taip pat ir ne vieną studijų programą jau išbandžiusius moksleivius sveikinusi mokyklos vadovė džiaugėsi, jog studijos JKM yra visapusiškas lavinimasis, nes čia ugdomi ne tik kompiuteriniai gebėjimai, bet ir bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, mokoma siekti išsikeltų tikslų.

D. Rutkauskienė pasidalinio džiugia žinia, jog šiais metais bus rengiami atviri masiniai internetiniai kursai mokytojams, kurie neabejotinai turės teigiamos įtakos mokytojų pasirengimui. Kaip ir kasmet, taip ir šiais mokslo metais, JKM dalyvaus įvairiuose konkursuose, olimpiadose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Baigdama savo sveikinimo kalbą D. Rutkauskienė visiems susirinkusiems palinkėjo tvirtybės ir ryžto, o pavasarį išeiti iš JKM turtingesniais žiniomis, gebėjimais bei naujais draugais.

Kuo daugiau metų – tuo geriau atrodo, kas? Štai tokį klausimą uždavė Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vadovas Aidas Aldakauskas. Teisingas atsakymas - kiekvienais metais tobulėjanti, surenkanti vis gausesnį būrį mokslevių, stiprinanti savo bendruomenę ir besiplečianti JKM. Ne tik savo, bet ir Švietimo ministro D. Pavalkio vardu kalbėjęs A. Aldakauskas dėkojo JKM už profesionalumą ir veiklą, reikšmingą visai Lietuvos švietimo sistemai. „JKM palieka pėdsaką ne tik ją baigusių studentų, bet ir Lietuvos gyvenime“ – sakė A. Aldakauskas.

Mintį, jog informacinės technologijos Lietuvai yra ypatingai svarbios, pratęsė ir KTU tarybos narys, buvęs ilgametis „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius, o dabar – „Nextury ventures“ rizikos kapitalo fondo generalinis direktorius Mindaugas Glodas. Anot jo, tikėjimas technologijomis – varomoji Lietuvos jėga. „Pats tiesiausias kelias į sėkmę – Lietuvai tapti dar stipresne technologine valstybe, nei buvo iki šiol. Kompiuterija jau dabar yra kasdienio gyvenimo dalis, todėl ją išmanančių žmonių reikia visur ir visada“ – sakė M. Glodas. KTU tarybos narys taip pat priminė ir vieną iškiliausių visų laikų asmenybių – Leonardo da Vinci. Šio žymaus išradėjo stiprybė slypėjo tame, jog jis sugebėjo sujungti daug, iš pirmo žvilgsnio, nesusijusių dalykų į vieną visumą. Studijos JKM, pasak M. Glodo, yra pirmas žingsnis norint tapti kompiuterinių technologijų išradėju.

Tai, kad studijos JKM gali būti reikšmingu veiksniu, siekiant sėkmės, patvirtino pirmos JKM laidos studentas Jonas Čeponis, o dabar – KTU Informatikos fakulteto prodekanas. Renginio dalyvius sveikinęs J. Čeponis teigė, jog būtent studijos JKM padėjo suvokti, ką rinktis ir kokius sprendimus priimti galvojant apie profesinę ateitį. J. Čeponis džiaugiasi dabartiniais KTU studentais, atėjusiais iš JKM, nes jie turi tvirtą žinių pagrindą, todėl gali efektyviai mokytis ir siekti aukštumų.

Įgytos žinios visada turi būti pritaikytos ir teikti naudą visuomenei, todėl šalia švietimo įstaigų labai svarbus tampa ir verslo organizacijų indėlis. Tarptautinės įmonės „DevBridge“ viceprezidentas Viktoras Gurgždys savo kalboje sakė, jog verslui būtina prisidėti prie studentų ruošimo, nes jie – mūsų valstybės ateitis. Jis taip pat ragino laužyti stereotipus apie IT specialistus, nes jau seniai praėjo tie laikai, kuomet šios profesijos atstovai ištisą dieną tik sedėdavo prie kompiuterio. Dabar jie daug keliauja, bendrauja su įvairių šalių ir kultūrų atstovais, taip ne tik tobulėdami patys, bet ir prisidėdami prie visuomenės gerovės.

Sveikinimo žodį taręs „Infobalt“ asociacijos vadovas Edmundas Žvirblis trumpai papasakojo apie dabartinę situaciją informacinių technologijų rinkoje. Šiuo metu mūsų šalyje trūksta apie 15 tūkst. IT specialistų, o užsienio šalyse jų poreikis dar didesnis. Todėl, pasak E. Žvirblio, Lietuvai reikia tėvelių, gebančių pamatyti ir atskleisti savo vaikų sugebėjimus, vaikų, kurie būtų motyvuoti siekti žinių, savo darbą išmanančių dėstytojų ir tokių mokyklų kaip JKM, kurios padėtų vieniems kitus atrasti.

Šventės metu įvairių įmonių ir organizacijų atstovai ne tik sakė sveikinimo kalbas, bet ir supažindino susirinkusius vaikus ir jų tėvelius su technologijos naujienomis. KTU IV kurso studentas Tautvydas Petkus papasakojo apie virtualią realybę. Savo ir kolegų studentų sukurtus darbus pristatęs vaikinas visus sudomino idėja, jog netrukus, norint naudotis kompiuteriu, ekranas bus visai nebūtinas. Kad tai iš tiesų greitai taps realybe, šventės dalyviai galėjo įsitikinti išklausę T. Petkaus pranešimo.

Robotikos akademijos vadovas Saulius Vasiliauskas pristatė robotikos naujienas, kurios gali būti efektyviai naudojamos vaikų ugdyme. Dėmesio koncentraciją rodančios pliušinės ausytės ir mintimis valdomas robotukas – įrodymas, kaip visapusiškai technologijos gali pasitarnauti žmonių gyvenime. Šie ir kiti išradimai, anot S. Vasiliausko, gali argumentuotai paprieštarauti teiginiui, jog technologijos kenkia sveikatai.

Pasibaigus šventei, dalyviai džiaugėsi gražiu renginiu, linkėjo JKM gyvuoti dar ilgus metus, sulaukti ne vienos gausios studentų laidos ir išsiskyrė nekantraudami kuo greičiau pradėti naujus mokslo metus.

/Monika Krikščikaitė/

Renginio įrašas 

Apie mus rašo ktu.edu