×
×

Dr. J.P.Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas (2013 m.)

Moksleiviai varžėsi dr. J.P.Kazicko vardo kompiuterininkų forume

2013 m. kovo 2 d. Kauno technologijos universitete moksleiviai iš visos Lietuvos varžėsi dr. J.P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo baigiamiuosiuose programavimo, informacinių technologijų (6-8 kl. ir 9-12 kl.) ir multimedijos bei sukurtų programų konkursuose.

SVEIKINAME puikias žinias pademonstravusius JKM moksleivius: 

  • Ringaudą Kalinauską (P-1/2V gr.) užėmusį III vietą baigiamajame programavimo konkurse.
  • Nojų Šuopį (J-2/2V gr.) užėmusį I vietą Suvalkijos regiono ir III vietą baigiamajame IT taikymo (6-8 kl.) konkursuose;
  • Rytį Poškevičių (J-2/1R gr.) užėmusį I vietą IT taikymo (6-8 kl.) konkurse Dzūkijos regione.

Visi regioninių ir baigiamųjų konkursų REZULTATAI