×
×

Moksleivių darbai

Mokydamiesi KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje moksleiviai atlieka praktines užduotis, kuria prezentacijas, grafinius ir kompiuterinės animacijos darbus, programas. Taip pat moksleiviai aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir vietiniuose konkursuose, kurių metu sukurti darbai pelno apdovanojimus. Mokslo metų pabaigoje moksleiviai ruošia baigiamuosius projektus, kuriuos pristato vertinimo komisijoms. Geriausi darbai talpinami KTU JKM internetinėje svetainėje.

 

įvairiais MOKSLO METAIS SUKURTI DARBAIPradedantieji IPradedantieji IIJaunučiai IJaunučiai IIJaunučiai III

 
 


Lego robotika I
Lego robotika II


Programavimas
PYTHON

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2007–2008
2005–2006
2001–2002

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2005–2006
2003–2004

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012
2010–2011
2005–2006

2018–2019
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2010–2011

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015


Programavimas
mobiliesiems
įrenginimas

Jaunųjų 
inžinierių 

mokykla


Vaizdo
technologijos


Elektroninė 
leidyba
 

Programavimas
C++


Robotika 


E. verslo
organizavimas

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014

2018–2019
2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015

2018–2019
2016–2017
2015–2016
2014–2015

iki 2012 m.
Kompiuterinė
animacija
 
iki 2008 m.

Žiniasklaidos
technologijos

2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003

2017–2018
2016–2017
2015–2016
2014–2015
2012–2013
2010–2011
2004–2005
2003–2004
2001–2002
2000–2001

2018–2019
2017–2018
2015–2017
2014–2016
2013–2015
2011–2013
2007–2009
2004–2006
2001–2003

2014–2015
2013–2014
2012–2013
2011–2012

2013–2014
2012–2013
2011–2012
2003–2004Mados dizainas


Fotografija


Muzikos medija


Architektūra ir
dizainas


Dizaino 
technologijos


NM Žiniatinklio
technologijos
ir dizainas

NM Tradicinės ir
kompiuterinės 
piešimo
technologijos

2016–2017
2015–2016

2018–2019
2013–2014
2012–2013
2011–2012

2018–2019
2017–2018
2013–2014
2012–2013

2012–2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2007–2008
​2004–2005

2010–2011
2009–2010

2008–2009

2006–2007

 

KONKURSŲ, olimpiadų METU SUKURTI DARBAI

LOGO konkursas-
olimpiada

Kasmet nuo 2001 m. KTU Jaunųjų
kompiuterininkų mokykla kartu su Švietimo
ir mokslo ministerijos Švietimo
informacinių technologijų centru (ŠMM ITC)
ir kitais partneriais rengia Respublikinius
"LOGO" konkursus ir olimpiadas, kuriuose
gausiai dalyvauja bei prizininkais tampa ir
KTU JKM moksleiviai.

Kalėdinio atviruko
konkursas

Nuo 2008 m. kasmet vykstančiam
Kalėdinio atviruko konkursui darbus
pateikia visi norintys KTU JKM moksleiviai.
Daugiausiai darbų sukuria mokymo programų
"Pradedantieji I" "Pradedantieji II",
"Jaunučiai I" ir "Jaunučiai II" moksleiviai.

Valentino dienos atviruko
konkursas

Konkursas vyko 2006 - 2011 m.
Jame dalyvaudavo KTU JKM mokymp
programų "Jaunučiai I", "Jaunučiai II"
programų moksleiviai, kurie darbus
konkursui kūrė per animacijos "Flash"
užsiėmimus.

MS PowerPoint (prezentacijų)
konkursas

Konkursas vyko iki 2004 m.
Jam darbus kūrė JKM Jaunių
programos moksleiviai (9 kl.).

2019 m. prizinnkų darbai
2018 m. prizininkų darbai
2017 m. prizininkų darbai
2016 m. prizininkų darbai
2015 m. prizininkų darbai
2014 m. prizininkų darbai
2013 m. prizininkų darbai
2012 m. prizininkų darbai
2011 m. prizininkų darbai
2010 m. prizininkų darbai
2009 m. prizininkų darbai
2008 m. prizininkų darbai

2018 m. laureatų darbai
2017 m. laureatų darbai
2016 m. laureatų darbai
2015 m. laureatų darbai
2014 m. laureatų darbai
2013 m. laureatų darbai
2012 m. laureatų darbai
2011 m. laureatų darbai
2010 m. laureatų darbai
2009 m. laureatų darbai
2008 m. laureatų darbai

2011 m. laureatų darbai
2010 m. laureatų darbai
2009 m. laureatų darbai
2008 m. laureatų darbai

2003 m. PowerPoint konkurso
nugalėtojų darbai

2002 m. PowerPoint konkurso
nugalėtojų darbai